viernes, 18 de marzo de 2011

Catalunya és la comunitat amb més dones autònomes

Les empleades pel seu compte signifiquen el 13,3% de les inscrites a la Seguretat Social.

La taxa d'ocupació femenina és un 15% inferior a la masculina.

Sous i dificultats de conciliació, grans reptes.


Catalunya és la comunitat amb més dones autònomes (181.467 treballadores pel seu compte) seguida d'Andalusia (154.202), de la comunitat de Madrid (115.198) i del País Valencià (110.107). Segons una anàlisi publicada per l'Organització de Professionals i Autònoms (OPA) amb motiu del Dia de la Dona Treballadora, que se celebra avui, les autònomes representen el 13,3% del total de dones regis-trades a la Seguretat Social i són les que més es-tan resistint la crisi.

De totes maneres, la UGT va advertir ahir que la taxa d'ocupació de les dones en el mercat laboral és un 15% inferior a la dels homes i l'atur és gairebé un punt més alt entre les dones. La taxa d'ocupació femenina de l'últim quadrimestre del 2010 és del 52,6%, mentre que la masculina se situa en el 67,7%. Pel que fa a l'atur, un 20,8% de dones estan sense feina i el percentatge entre els homes se situa una mica per sota (20%).

La secretària per a la Igualtat de la UGT, Almudena Fontecha, considera que el “sexisme social” s'alia amb les desigualtats i provoca que les dones suportin contractes de pitjor qualitat, amb jornades dobles o triples que suposen renunciar a moltes altres coses”. Va criticar que les conquestes per la igualtat “es basin en un sobreesforç de les treballadores”.

L'esquerda salarial, la conciliació entre la vida familiar i laboral i la situació de la dona en el mercat de treball són els “grans reptes pendents” en el centenari del Dia de la Dona Treballadora. Des del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi) van reclamar mesures per pal·liar la doble discriminació de dones amb discapacitat.
 

No hay comentarios: