viernes, 6 de junio de 2014

Estàs redactant la teva carta de presentació? 10 punts a tenir en compte!

La carta de presentació és una part fonamental de la nostra estratègia d’apropament a les empreses: és la primera impressió que les empreses tindran sobre nosaltres, pel que cal que desperti l’interès de la persona que la llegirà i, alhora, ens facin destacar com a professionals idonis pel lloc de treball (en el cas d’una carta en resposta a un anunci) o l’empresa a la que ens dirigim (en el cas de la carta d’autocandidatura).

En iniciar la redacció d’una carta de presentació, hi ha 10 punts clau que cal tenir en compte.
  1. Estil. La carta de presentació ha de ser clara, sense excessius formalismes però tampoc massa informal (ús de llenguatge standard), concisa, professional i amb cura de la ortografia i la presentació.
  2. Informa’t. Demostra coneixement de l’empresa a la que et dirigeixis i mostra quins punts de connexió tens amb ella i què és el que et motiva a treballar en aquella empresa en concret.
  3. Resposta a oferta. En el cas de la carta de resposta a un anunci, posa en relleu els aspectes que et fan idoni per al lloc de treball que es sol·licitava a l’oferta i que compleixes, per tal que el primer input que l’empresa tingui de tu sigui que compleixes els requeriments del lloc de treball.
  4. Autocandidatura. En cas d’una carta d’autocandidatura fuig de l’indefinició i dóna pistes sobre en quines àrees i llocs de treball podries encaixar, ja que així facilites la feina a la persona encarregada del reclutament d’ubicar-te dins de  l’empresa.
  5. Toc humà. La carta és l’oportunitat de donar un toc personal i més humà a la candidatura. Sense entrar en aspectes personals ni perdre professionalitat, és el moment per mostrar com conceps la professió, què et motiva de la feina, etc.
  6. Sempre en positiu. Al igual que amb el currículum, evita els aspectes negatius  (Ex. “tot i que tinc poca experiència en aquest camp…”) i destaca els aspectes positius  (domini de llengües, assoliments, etc) que puguin cridar l’atenció del reclutador.
  7. Mostra competències. A part de mencionar els requeriments tècnics i formatius que acompleixes per a ser un bon candidat, destaca les competències i habilitats que et fan especialment adequat per al lloc de treball, explicant com les desenvolupes en el dia a dia laboral. Això facilitarà que el reclutador es faci una millor idea de les teves característiques professionals més destacades.
  8. Desperta interès en l’empresa. És important destacar perquè t’interessa el lloc de treball ofert i què et pot aportar formar part de l’empresa, però dedica també una part de la carta a posar en relleu quines avantatges pot suposar per a l’empresa contractar-te i quin és el teu valor afegit. Respon a la pregunta de l’empresa “Perquè l’hauria d’entrevistar?”
  9. Sol·licita una entrevista. Destaca quin és l’objectiu de la carta: despertar l’interès perquè et facin una entrevista. Així doncs, cal que mencionis aquesta opció abans de tancar la teva carta.
  10. Fuig de les plantilles. I sobretot, evita plantilles i elabora la teva pròpia carta de presentació. És una oportunitat per a diferenciar-te de la resta de candidatures i posar en joc aspectes motivacionals en el procés de selecció.
La carta de presentació és una oportunitat per mostrar-nos com a candidats amb iniciativa, diferenciar-nos de la resta i mostrar la nostra idoneïtat per al lloc de treball o l’empresa. Dedicar un temps  en redactar una carta de presentació clara, ordenada i personalitzada, esdevé una inversió a l’hora de despertar l’interès i crear una primera impressió en la persona que realitza la selecció.

Publicat per: Mireia Puig, Equip Tècnic de Barcelona Activa

No hay comentarios: